Picture of me as Student
dADS2
dBerLog
dDist
dOpSys
dRegAut
dSoftArk
dSik
IntMatMod
LinAlg
MatMod
AiBTaS
AiBS
dKS
DB2
VM
StrAlg
SV
P2PN
Linear Algebra (Lineær algebra) was a tough course. There was a total of 16 exam questions, which were:
 1. Læsninger og mindste kvadraters løsninger af lineære ligningssystemer
 2. Vektorrum og underrum
 3. Lineær uafhængighed
 4. Basis for vektorrum; koordinatisering
 5. Matricer og lineære transformationer
 6. Determinanter
 7. Egenværdier og egenvektorer
 8. Diagonalisering
 9. Indre produkt
 10. Ortogonalt komplement og projektion
 11. Ortogonale og ortonormale baser
 12. Ortogonale og unitære matricer
 13. Unitær diagonalisering
 14. Kvadratiske former
 15. Lineære differentialligninger
 16. Markov processer
I have cues for all questions, which are in danish, and these are availible here. This is a 50 page document!
Last modified 10. October 2016 foens Dont spam me @cs.au.dk Valid XHTML 1.1 Valid CSS